Co je hibernace, uspání, vypnutí a restartování počítače a kdy je používat

V nabídce vypnutí počítače existují různé volby vypnutí. Každá z nich ukončí práci jiným způsobem a je vhodná pro různé situace. Přečtete se, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

0

Vypnutí, hybernace a spánek jsou tři způsoby, jak vypnout počítač. Každý z nich pracuje jinak s daty a ovlivní následné probuzení počítače nebo notebééku v jiném stavu. 

 

Vypnutí počítače

Počítač před vypnutím ukončí všechny běžící programy, případně se dotáže, co s rozdělanou prací před ukončením, vyprázdní paměť a odpojí veškerá napájení. Po zapnutí nastartují jen přednastavené programy v základním nastavení. Probuzení po vypnutí může trvat delší dobu, u slabších počítačů ho provázejí i minuty čekání a trhavých pohybů myši, jak se aktivují všechny služby na pozadí, synchronizace OneDrive, případně další služby.

Seriál: Jak ušetřit gigabajty místa na disku

Bude vhodné se zmínit i o restartování. Restartování počítače je v podstatě totéž, jako úplné vypnutí a zapnutí počítače. Dojde k ukončení všech programů a ztrátě veškerých neuložených dat. Je nutný např. po update programů, nebo ho vyvoláte ručně, pokud se v systému něco děje nesprávně. 

Uspání počítače

Režim spánku je nejpoužívanější funkcí na notebooku. Počítač do spánku nejčastě přechízí sám po nastavením časovém limitu. Nejdříve uloží kompletní obraz spuštěného počítače z větší části do operační paměti RAM, odkud je systém okamžitě schopen nastartovat v jednotkách vteřin ve stejném stavu, jako byl uspán. Zobrazí beze změn rozepsanou práci, načtené weby a další úkoly, které nebyly závislé na připojení k internetu. Aby data mohl uchovávat v paměti, vyžaduje neustále slebé napájení, notebook se ve spánku proto stále vybíjí a po úplném vybit se veškerá rozdělaná práce ztratí, proto také není vhodný k přenášení. 

 

Hibernace

Je kombinací obou předchozích vypnutí. Počítač při hibernaci také uloží obraz systému s rozdělanou prací, tentokrát ale na pevný disk. Po uložení se v podstatě vypne a odpojí napájení. Start systému je proto pomalejší než z uspání, přesto výrazně rychlejší než po vypnutí. Všechny služby a otevřené úlohy se načtou v předchozím stavu, nespouští se okamžitě synchronizace a tím se start urychlí. 

Postup nastavení:

Nastavení je poměrně ukryté, klikněte pravým tlačítkem na symbol baterie nebo použijte vyhledávání v systému položky Změnit akce tlačítek napájení  Pro změnu uspávání je třeba nejdříve Změnit nastavení, které není k dispozici. V nabídce Nastavení vypnutí zaškrtněte Přepnout do režimu hibernace.

V nabídce vypnutí počítače pak naleznete volbu Hibernovat. 

Upravit
comments powered by Disqus