Velký seznam základních tipů a triků pro nastavení telefonů Xiaomi s MIUI

22. 05. 2017

Telefony Xiaomi se chlubí na stránkách výrobce heslem Redefining Android, jsou velmi odlišné od ostatních výrobců a jinak se ovládají. V první části seriálu o nastavení telefonů Xiaomi se podíváme na zamykací obrazovku a poradíme vám, jak si nastavit notifikace. Druhou část tipů a triků pro optimalizace a další nastavení Xiaomi najdete zde.

Zamykací obrazovka

 • Tahem prstu vlevo spustíte Fotoaparát, vpravo Telefon. Tahem prstu nahoru odemknete mobil, použít můžete i současný stisk kláves Hlasitost nahoru a Zpět.
 • Zobrazená oznámení na zamykací obrazovce lze spusti v aplikaci dvojitým poklepání na notifikaci.
 • Nastavte si na zamykací obrazovku pod hodiny libovolný text, např. kontakt na vás pro případ ztráty. Nastavení > Zámek displeje > Informace o vlastníkovi.

Domácí obrazovka - homescreen

 • Pokud chcete určit, která z ploch je hlavní, stáhněte na displeji tři prsty k sobě, vyberte hlavní plochu a stiskněte na ní domeček. Plochy lze i přemístit, na vybrané ploše podržte prst a přesuňte ji na jinou pozici.
 • Novou plochu vytvoříte stisknutím +. Pro odstranění zbytečné plochy odeberte všechny zástupce, jakmile bude prázdná, zobrazí se X pro smazání. 
 • Pokud na ploše stáhnete dva prsty k sobě nebo podržíte déle tlačítko domů, zobrazí se menu nastavení MIUI luncheru. Nastavíte zde plochu, přidáte widgety nebo změnít efekty přechodů mezi plochami. Pokud s mobilem zatřesete, seřadí se ikony za sebou. 
 • Notifikační centrum zobrazíte rychlejším tahem dolů kdekoli na obrazovce, nemusíte k hornímu okraji. 
 • Vyhledávání v telefonu a na internetu spustíte tahem prstu nahoru kdekoli na ploše. 
 • Podržením prstu na ikoně aplikace nebo widgetu se otevře nabídka pro Odinstalaci.
 • Přenesení několika ikon hromadně provedete podržením tlačítka Home, vyberete Seřadit a poklepete na vybrané ikony, označené ikony pak můžete hromadně přenést jinam. 

Správce spuštěných aplikací

Podržením levého tlačítka menu otevřete multitasking - správce spuštěných aplikací, ve kterém mezi nimi lze rychle přepínat. Tlačítkem v pravém rohu nahoře nebo stažením dvou prstů po obrazovce můžete nastavit zobrazení celých náhledů aplikací nebo jen ikon s popiskem. Aplikace můžete hromadně zavřít a uvolnit celou paměť RAM nebo tahem prstu vzhůru ukončovat po jedné. Tahem prstu dolů konkrétní aplikaci uzamknete proti ukončení systémem.

Zmenšení obrazovky pro ovládání jednou rukou

U většího mobilu může být problém obsáhnout prsty celý displej, přejetím prstu z Home tlačítka směrem vpravo celý displej zmenšíte. Můžete dokonce nastavit jeho velikost. Klepnutím mimo displej režím ukončíte.  

Nastavení aktivní tapety

Tapeta na pozadí se může posouvat společně s obrazovkami. V nastavení > Tapeta > Vyberte tapetu stiskněte nahoře ... a zvolte posouvání tapety nebo ho zakažte. 

Oznamovací centrum

Tahem od horního okraje otevřete notifikační centrum. Uvidíte první řádek rychlých zástupců, potažením dolů otevřete další zástupce. Podržením prstu na ikoně otevřete nastavení služby. Seznam zástupců nastavíte v Nastavení >Upozornění > Pozice přepínačů.

Na přijatém oznámení potažením vpravo notifikaci zavřete, tahem vlevo můžete u většiny aplikací oznámení zakázat. Křížkem zavřete všechny notifikace najednou.

Oznámení se u většiny aplikací zobrazuje také na ikonách v menu jako červená číslovka, pokud na takovou ikonu dvakrát poklepáte, otevře se notifikace. 

Nastavení zobrazení oznamovacího řádku

 • Stav baterie v procentech - Nastavení > Notifikace > Styl ikony baterie
 • Zapnutí skrytých ikon upozornění (malé ikonky v horním řádku) - Nastavení > Notifikace > Zobrazit ikony upozornění
 • Jméno operátora si můžete nastavit vlastní - Nastavení > Notifikace > Zobrazit název operátora nebo Upravit název operátora
 • Zobrazení typu mobilního připojení v liště - Nastavení > Notifikace >  Zobrazit rychlost připojení
 • Spotřebovaná data zobrazíte pomocí aplikace Optimalizace > Využití dat > Nastavení > Zobrazit spotřebu dat
Mobildrive 2010-2024

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce