Všechny klávesové zkratky pro Windows 10

27. 11. 2023

Seznam všech klávesových zkratek, které můžete použít ve Windows 10. 

Pracovní plocha
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
Windows + C spustí hlasové vyhledávání pomocí Cortany (podmínkou je zapnutá Cortana)
Windows + S, Windows + Q spustí vyhledávání (funguje i bez Cortany)
Windows + I zobrazí nabídku Nastavení
Windows + A zobrazí Centrum akcí (správce notifikací)
Windows + B zaměří kurzor do oznamovací oblasti hlavního panelu
Windows + H zobrazí nabídku Sdílet
Windows + K zobrazí nabídku Připojit pro připojení bezdrátových zobrazovacích a zvukových zařízení
Windows + X zobrazí nabídku s pokročilými nástroji, která je jinak dostupná po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu Start
Windows + G spustí herní panel (při spuštěné hře)
Windows + D minimalizuje všechna okna na hlavní panel a zobrazí plochu
Windows + L uzamkne obrazovku
Windows + T prochází programy v hlavním panelu
Windows + mezerník přepíná mezi jazykovými klávesnicemi
Windows + O zamkne orientaci (otočení) displeje
Windows + R zobrazí dialog Spustit
Windows + P zobrazí panel Promítat pro zobrazení na externím displeji/projektoru
Windows + V prochází oznámení (notifikace) nebo vyvolá historii schránky (clipboard)
Windows + Shift + V prochází oznámení (notifikace) v opačném pořadí
Windows + , minimalizuje všechna otevřená okna na hlavní panel a zobrazí plochu, po uvolnění stisku vrátí zpět do původního stavu
Windows + Ctrl + F zobrazí okno pro vyhledávání počítačů v síti
Windows + Pause | Break zobrazí okno Systém se základními informacemi o počítači
Alt + F4 zavře aktuální úlohu a zobrazí dialog pro vypnutí/restart systému
Ctrl + Shift + Esc zobrazí Správce úloh
Alt + Shift přepínání jazyků klávesnice
Ctrl + Alt + Delete zobrazí nabídku s možnostmi restartu, vypnutí, odhlášení nebo spuštění Správce úloh
Ctrl + Esc stejně jako klávesa Windows otevře nabídku Start
Virtuální plocha
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
Windows + Tab zobrazí miniatury všech otevřených úloh a správce virtuálních ploch
Windows + Ctrl + D vytvoří novou virtuální plochu
Windows + Ctrl + F4 zavře aktuálně zobrazenou virtuální plochu
Windows + Ctrl + šipka vpravo/vlevo přepíná mezi virtuálními plochami
Ovládání oken
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
Windows + šipka vpravo/vlevo/nahoru/dolů připne aktuální okno vpravo/vlevo, zobrazí na celou obrazovku nebo minimalizuje na hlavní panel
Windows + Shift + šipka vpravo/vlevo přesune aktuálně otevřené okno na vedlejší monitor/display
Windows + Home minimalizuje všechna okna na hlavní panel s výjimkou aktivního
Windows + M minimalizuje všechna okna na hlavní panel
Windows + Shift + M vrátí všechna minimalizovaná okna zpět na pracovní plochu
Windows + Shift + šipka nahoru roztáhne aktivní okno na celou výšku obrazovky
Windows + Shift + šipka dolů minimalizuje aktivní okno na hlavní panel
Windows + Tab zobrazí náhledy otevřených oken
Alt + Tab, Shift + Alt + Tab zobrazí náhled a přepíná mezi otevřenými okny
Alt + Ctrl + Tab zobrazí spuštěné úlohy stejně jako Alt + Tab, ale zobrazený náhled zůstane vidět
Alt + Esc přepíná mezi otevřenými okny bez náhledu
Alt + mezerník vyvolá nabídku na změnu velikosti okna
Průzkumník Windows
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
F2 přejmenování označené složky nebo souboru
F3 umístí kurzor do pole pro vyhledávání
F4 umístí kurzor do adresního řádku
F5 aktualizuje náhled obsahu
F6 přepíná pozici kurzoru
F10/Alt zobrazí v Průzkumníku klávesové zkratky
F11 maximalizuje okno Průzkumníka
Alt + šipka vlevo o krok zpět
Alt + šipka vpravo o krok vpřed
Alt + šipka nahoru o úroveň výše
Alt + P zapne/vypne okno náhledu
Alt + Shift + P zapne/vypne zobrazení detailů
Alt + Enter otevře okno vlastností souboru
End přejde na poslední zobrazenou položku
Del smaže označenou položku
Del + Shift trvale odstraní označenou položku bez umístění do koše
* (na numerické klávesnici) zobrazí stromovou strukturu v levém sloupci Průzkumníka
+ (na numerické klávesnici) zobrazí stromovou strukturu vybrané složky v levém sloupci Průzkumníka
Home přejde na první zobrazenou položku
Ctrl + A označí všechny aktuálně zobrazené položky
Ctrl + C, Ctrl + Insert zkopíruje označené položky do schránky
Ctrl + D přesunutí položky do koše
Ctrl + F hledání
Ctrl + V vloží položky zkopírované do schránky
Ctrl + X vyjme označené položky
Ctrl + N otevře nové okno Průzkumníka
Ctrl + W zavře aktuální okno Průzkumníka
Ctrl + Y zopakuje poslední provedenou akci
Ctrl + Z vrátí poslední provedenou akci
Ctrl + Shift + N vytvoří novou složku
Ctrl + Shift + 1, 2, 3, … mění zobrazení obsahu
Ctrl + kolečko myši mění zobrazení obsahu
Shift + F10 zobrazí kontextovou nabídku označené položky
Shift + Delete odstraní položku bez přesunutí do koše
Windows + E zobrazí Průzkumníka souborů
Hlavní panel
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
Windows zobrazí nabídku Start
Windows + 1, 2, 3, … spustí odpovídající program, který máte připnutý na hlavní panel (pořadí podle čísel)
Windows + T přepíná mezi aplikacemi připnutými na hlavním panelu
Windows + Alt + 1, 2, 3, … otevře kontextovou nabídku aplikace připnuté na hlavním panelu (pořadí podle čísel)
Windows + Shift + 1, 2, 3, … otevře novou instanci aplikace připnuté na hlavním panelu (pořadí podle čísel)
Windows + Ctrl + Shift + 1, 2, 3, … spustí odpovídající program, který máte připnutý na hlavní panel s právy administrátora (pořadí podle čísel)
Pomoc při ovládání
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
Alt + Shift + NumLock zapne/vypne funkci Myš klávesnicí
Alt + Shift + PrintScreen zapne/vypne funkci Vysoký kontrast
Windows + Ctrl + C zapíná a vypíná funkci Filtry barev
Windows + Enter zapne/vypne program Předčítání
Windows + +/- aktivuje funkci Lupa
Windows + Esc vypne funkci Lupa
Windows + U zobrazí Centrum usnadnění přístupu
Snímání obrazovky
Klávesová zkratka Funkce klávesové zkratky
PrintScreen vytvoří snímek plochy a uloží ho do schránky
Alt + PrintScreen vytvoří snímek aktivního okna a uloží ho do schránky
Windows + PrintScreen vytvoří snímek obrazovky a uloží ho ve formátu PNG do složky C:\Users\Jméno_uživatele\Obrázky\Screenshots
Mobildrive 2010-2024

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce